Anslår den kommunale kostnaden til 1,7 mill.

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund