Bygdane våre

04.06.2015 00:00

RUGSUND OG ELDE

Rugsund, sokn i Davik prestegjeld, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane, ved innløpet til Nordfjord. Postnummer 6734, og poststad Rugsund. Rugsund kyrkje ligg på fastlandet på sørsida av fjorden.Namnet vart opprinneleg brukt om sundet mellom Rungsundøy og sørsida av Nordfjord; første...
04.06.2015 06:08

LEIRGULEN OG LOFNES

Leirgulen er ei bygd som ligg ved Frøysjøen rett sør for Rugsund. Desse to bygdane er meir eller mindre vokst i saman. Sør for Leirgulen ligg også den lille bygda Lofnes med nokon få innbyggjarar og nokre utleigehytter/hus. I Leirgulen er det ein butikk, Leirgulen Handel, som har det ein treng...
04.06.2015 06:10

SKATESTRAUMEN

Skatestraumen er navnet på bygda som ligg på sørsida av Rugsundøy. Stadnamn i Skatestraumen er Haukedalen, Nygård, Hamnen, Gloføykje, Tongane. Postnummer 6719, og poststad Skatestraumen. Bygda utgjer stranda ut mot skipsleia i Fåfjorden. Til postnummer høyrer også to småbygder på...
04.06.2015 06:11

BLÅLIDA

Blålida er ei bygd som ligg litt avsides frå bygdane nede ved sjøen. Den ligg omlag 3,5 kilometer aust for Leirgulen, opp i høgda. Bygda er eit bra utgangspunkt for ei god tur eller for jakt med sin nærheit til fjellet.Bygda er ei populær samlingsstad for krinsens innbyggjarar. Det er...
04.06.2015 06:12

BORTNEN

Bortnen er ei lita bygd med nokre få fastboande innerst i Bortnepollen. Nokre fritidsbustader finnes også i denne bygda der Bortneelva har sitt utløp. Bygda er omgitt av Bortnepollen med gode moglegheiter for storfangst av fisk, høge fjell, og idylliske Bortnedalen.Etter at Bremangersambadet 2...
05.06.2015 04:30

VINGELVEN OG HENNØYSTRANDA

Vingelven og Hennøystranda er to små bygder / stadar utan vegknytning til bygdane rundt. Her bor nokre få fastbuande, men spesielt i Hennøystranda er det fleire fritidsbustadar. I Vingen finn vi eit av dei største helleristningsfelta i Nord-Europa. Staden vert forsøkt nominert til UNESCOS...

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund