BORTNEN

04.06.2015 06:12

Bortnen er ei lita bygd med nokre få fastboande innerst i Bortnepollen. Nokre fritidsbustader finnes også i denne bygda der Bortneelva har sitt utløp. Bygda er omgitt av Bortnepollen med gode moglegheiter for storfangst av fisk, høge fjell, og idylliske Bortnedalen.


Etter at Bremangersambadet 2 opna i 2013, vart bygda liggande sentralt ved utlpet av Bortnetunnelen på Fv. 616.


      

              Utsikt over Borten                                      Bortneelva

           

                    Bortnen                                                 Bortnedalen

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund