Containerskip på grunn i Skatestraumen

22.10.2015 10:21

—————

Tilbake