Dagens ansikt: «Eg beundrar alle rundt meg som taklar dei utruleg dehydrerte vitsane mine»

21.05.2018 21:28

—————

Tilbake