Delar av Vestlandet er utan mobil- og breibandsdekning

13.02.2021 10:28

—————

Tilbake