– Det er sjeldan at eit vegprosjekt gir så stor innsparing i køyrelengde og -tid

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund