Det har skjedd ei forgubbing i politikken

07.08.2015 22:12

—————

Tilbake