– Dette må vi snart ta innover oss – elles er det ikkje sikkert at eg er rette person til å styre

08.03.2018 19:15

—————

Tilbake