Endra opningstider på Stølsborden

21.07.2015 04:36
Grunna stengning av Skatestraumstunnelen er opningstidane på Stølsborden utvida til kl. 1300 - 1830.

—————

Tilbake