Fjellsida er reinska. No skal geologar finne ut korleis ein kan sikre vegstrekninga mot ras på lengre sikt

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund