Før gikk Gabriella 200 meter til skolen, nå skal andreklassingen ta buss i 20 minutter

18.08.2020 11:34

—————

Tilbake