Har sendt negativ høyringsuttale - Støttar ikkje skulesøknad

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund

KVA SKJER I KRINSEN OG BYGDENE RUDNT ?