Har vi råd å behalde alle kyrkjene våre? Folket er delt i synet

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund

KVA SKJER I KRINSEN OG BYGDENE RUDNT ?