Her er ein bortgøymd turistattraksjon, men du kan bli straffa om du går i land utan guide

18.08.2020 11:32

—————

Tilbake