Høyrde ikkje på innbyggarane: Fleirtalet ville ikkje ta opp igjen saka om nattevakt og kjøkken

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund