Kolset Krins Utviklingslag

15.04.2018 22:47

Kolset Krins Utviklingslag har postadresse 6734 Rugsund, og er heimehøyrande i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane. Bedrifta vart stifta i 1999 og har foretaksnummer 990507201. Firmanamnet til selskapet i Brønnøysundregisteret er Kolset Krins Utviklingslag. 

 

Kolset Krins Utviklingslag arbeider pr idag for desse sakene:

 

Rekruttering til bygdene i krinsen

Byggjeklare hustomtar

Å leggje tilrette fot næring

Kartlegging av ledige bustadar i krinsen

Attraktive arrangement i høgtidene

Kolset Tidende - Avis om krinsen 

Gode transporttilbod

Betre infrastruktur

Skape engasjement

Fleire prosjekt for å gjere bygdane enda meir attraktive å bu i

Om nokon har ønske om andre prosjekt vi skal jobbe med, er det berre å ta kontakt.

 

Styret i KKU:

Leiar: Åse Leirgulen 
Nestleiar: Renate Storøy
Styremedlem: Per-Kjetil Leirgulen 
Skrivar: Thomas Leirgulen
Kasserar: Espen Gulliksen
Styremedlem: Stig Petter Furnes
Ungdomsrepresentant: Bertine Edvardsen

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund