Kommunen ber om at vindkraftutbygginga vert stoppa

06.12.2019 11:41

—————

Tilbake