LEIRGULEN IDRETTSLAG

17.04.2018 00:00

LIL vart skipa i 1977.

Laget har i dag i overkant av 50 medlemmer, med aktivitetstilbod for dei fleste aldersgrupper. Størst er aktiviteten i aldersgruppa 2-15 år.

LIL ynskjer å skape aktivitet i bygda vår, og at aktivitetane skal verke sosialt og samlande - i tillegg til at trim sjølvsagt er helsefremjande og kjekt.

 

Vi har i dag følgjande faste aktivitetar:

  •  Barneidrett (barnehagen): Onsdag 17-18
  •  Barneidrett (1.-7.klasse). Onsdag 18-19
  •  Herretrim / fotball: Torsdag 20-22                                                                     

 

I tillegg til faste aktivitetar, arrangerer vi trimbingo i påska, og quiz eller andre inntektsbringande arrangement for å samle inn midlar til laget.

LIL har tilbod om idrettsmerketaking, og vi har nokre spreke damer som har teke idrettsmerket gjennom mange år - den eine heile 47 gongar!

 

Vi merker løyper, og står for Fjelltrimmen (13 ulike turar) og Barnefjelltrimmen (12 ulike turar). På kvart turmål har vi plassert turkasser, der ein registrerer seg med namn og samlar poeng, og er med i konkurransen om fine premiar kvart år.

 

Fjelltrimmen har bøker på følgjande turmål:

Troda (varden)                                                                     10 poeng

Raudalskammen (varden)                                                       7 poeng

Søndstua (varden)                                                                 5 poeng

Raudalen (mur vest for selet til Hildegunn)                               3 poeng

Raudehaugen (hytta til Åshild, postkasse)                                 3 poeng

Huldrehaugen (veggen )                                                          3 poeng

Kyrahaugen (mur i nærleiken av hytta til Svein Inge)                 3 poeng

Skaravatnet (hytta til Knut)                                                      2 poeng

Gloføykvatnet (postkasse i løypa ved vatnet)                             2 poeng

Heidasteinane (postkasse, stien til Djupevatnet)                        2 poeng

Djupedalen (hytta til Bjørg og Johan)                                        2 poeng

Tongane (bislaget på forsamlingshuset)                                     1 poeng

Skatestraumen (på stien frå Nygård mot Nygårdssetra)              1 poeng

 

Barnefjelltrimmen har bøker på følgjande turmål:

Tongane (bislaget på forsamlingshuset)                                     4 poeng

Skatestraumen/Nygård (start ved avkøyrsla til Jan Inge)            3 poeng

Mummisteinen (start ved grinda i Rabben)                                2 poeng

Hagen (skogsvegen frå lada til Solfrid)                                      2 poeng

Storfurua (ovanfor Tordis, i løypa frå barnehagen)                      1 poeng

Hakkebakkeskogen (Stranda, løypa frå trimstova)                      2 poeng

Øyna rundt (midtvegs i løypa, start ved Magne)                         2 poeng

Vågen/Ranhøgda (start ved garasjen ved kyrkja)                       3 poeng

Holten i Leira (i løypa mot Heidasteinane)                                 2 poeng

Brauta (Blålida, løypa startar ved Geir)                                     3 poeng

Bortnen (skogsvegen mot Bortnestøylane/Skaravatnet)             2 poeng

Blålidvatnet (midtvegs i løypa, på tre)                                      2 poeng

 

Grasrotandelen

Du kan støtte idrettslaget vårt ved å registrere deg via tippekortet ditt når du tippar hos Norsk Tipping. 7 % av summen du tippar for, vil då gå direkte til laget - og dermed kome tiltak i nærmiljøet ditt til gode. Dette er heilt kostnadsfritt for deg.

Vårt org.nr. er 986124691

 

Styret i LIL ser slik ut for 2023:

Kjell Ottar Leirgulen                         Leiar

Merete Kolseth                                 Nestleiar

Therese Kolseth                               Skrivar

Espen Gulliksen                                Kasserar

Martin Jarzabski                               Styremedlem

  

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund