LEIRGULEN IDRETTSLAG

17.04.2018 00:00

LIL vart skipa i 1977.

Laget har i dag i underkant av 100 medlemmer, med aktivitetstilbod for dei fleste aldersgrupper. Størst er aktiviteten i aldersgruppa 2-15 år.

LIL ynskjer å skape aktivitet i bygda vår, og at aktivitetane skal verke sosialt og samlande - i tillegg til at trim sjølvsagt er helsefremjande og kjekt.

 

Vi har i dag følgjande faste aktivitetar:

 •  Barneidrett (Barnehagebarn torsdag 17.00-18.00 og barneskulen torsdag 18.00-19.00).      Ansvarleg: Renate Storøy og Marie Laugerud.
 •  Fotball (I delvis samarbeid med andre idrettslag i kommunen).                                           Ansvarleg: Rune Leirgulen
 •  Herretrim / fotball (torsdag 20.00-21.00).                                                                         Ansvarleg: Øyvind Leirgulen.

 

I tillegg til faste aktivitetar, arrangerer vi m.a. nissemarsj før jul, og trimbingo i påska.

LIL har tilbod om idrettsmerketaking, og vi har nokre spreke damer som har teke idrettsmerket gjennom mange år - den eine heile 45 gongar!

 

Vi merker løyper, og står for Fjelltrimmen (13 ulike turar) og Barnefjelltrimmen (11 ulike turar). På kvart turmål har vi plassert turkasser, der ein registrerer seg med namn og samlar poeng , og er med i konkurransen om premiar kvart år.

 

Fjelltimmen har bøker på følgjande turmål:

 

 • Troda  (varden)                                                                                        10 poeng
 • Raudalskammen  (varden)                                                                          7 poeng
 • Søndstua  (varden)                                                                                    5 poeng
 • Raudalen  (mur vest for selet til Hildegunn                                                   3 poeng
 • Raudehaugen (hytta til Åshild, postkasse)                                                    3 poeng
 • Huldrehaugen  (utedoen)                                                                            3 poeng
 • Kyrahaugen  (mur i nærleiken  av hytta til Svein Inge )                                 3 poeng
 • Skaravatnet  (hytta til Knut)                                                                       2 poeng
 • Gloføykvatnet  (postkasse i løypa ved vatnet)                                              2 poeng
 • Heidasteinane  (postkasse, stien til Djupedalen)                                           2 poeng
 • Tongane  (bislaget på forsamlingshuset)                                                      1 poeng
 • Djupedalen  (hytta til Bjørg og Johan)                                                         2 poeng
 • Skatestraumen (på stien frå Nygård mot Nygårdssetra)                                1 poeng

 

Barnefjelltrimmen har bøker på følgjande turmål:

 

 • Tongane  (bislagetpå forsamlingshuset)                                                        3 poeng
 • Hagen  (skogsvegen frå lada til Solfrid)                                                        1 poeng
 • Storfurua  (ovanfor Tordis, i løypa frå barnehagen)                                        1 poeng
 • Hakkebakkeskogen  (Stranda, løypa frå trimstova)                                        1 poeng   
 • Øyna rundt  (midtvegs i løypa, start ved Magne)                                           1 poeng
 • Vågen/Ranhøgda  (start ved garasjen ved kyrkja)                                         1 poeng
 • Holten i Leira  (i løypa mot Heidasteinane)                                                   1 poeng
 • Mummisteinen  (start ved grinda i Rabben)                                                  3 poeng
 • Brauta  (Blålida, løypa startar ved Geir)                                                       1 poeng
 • Bortnen  (skogsvegen mot Bortnestøylane/Skaravatnet)                                1 poeng
 • Skatestraumen/Nygård  (start ved avkøyrsla til Jan Inge)                              2 poeng
 
 

Vi arrangerer ulike kurs, for ei tid sidan heldt Røde kors Svelgen / Bremanger to kurs på Kolset oppvekst:  livreddande fyrstehjelpskurs og hjartestartarkurs. Bygda har dermed fått 7 personar til som har opplæring i bruk av hjartestartar. Etter tips frå Røde kors, vil vi lage ein oversikt over desse personane med telefonnummer. Denne vil vi henge opp ved brannstasjonen (der bygda sin hjartestartar er plassert) og på Kolset oppvekst. Vi ønskjer oss ein hjartestartar ved Kolset oppvekst og!

 

 

Styret ser slik ut for 2018:

Marie Laugerud                             Leiar 

Hrafnhildur Eva Olafsdottir             Nestleiar

Espen Gulliksen                             Kasserar                   

Therese Kolseth                            Skrivar

Roy Cato Edvardsen                      Styremedlem

 

LIL er tilknytta Grasrotandelen. Ved å registrere LIL som Grasrotmottakar på spelekortet ditt hos Norsk tipping, vil 7 prosent av spelesummen din tilfalle LIL direkte, og dermed kome aktivitetar i nærmiljøet ditt tilgode.  Vårt org.nr. er  986124691

 

Helsing styret i LIL


 

—————

Tilbake