LEIRGULEN IDRETTSLAG

17.04.2018 00:00

LIL vart skipa i 1977.

Laget har i dag i underkant av 100 medlemmer, med aktivitetstilbod for dei fleste aldersgrupper. Størst er aktiviteten i aldersgruppa 2-15 år.

LIL ynskjer å skape aktivitet i bygda vår, og at aktivitetane skal verke sosialt og samlande - i tillegg til at trim sjølvsagt er helsefremjande og kjekt.

 

Vi har i dag følgjande faste aktivitetar:

  •  Barneidrett (Barnehagebarn torsdag 17.00-18.00 og barneskulen torsdag 18.00-19.00).      Ansvarleg: Renate Storøy og Marie Laugerud.
  •  Fotball (I delvis samarbeid med andre idrettslag i kommunen).                                           Ansvarleg: Rune Leirgulen
  •  Herretrim / fotball (torsdag 20.00-21.00).                                                                         Ansvarleg: Øyvind Leirgulen.

 

I tillegg til faste aktivitetar, arrangerer vi m.a. nissemarsj før jul, og trimbingo i påska.

LIL har tilbod om idrettsmerketaking, og vi har nokre spreke damer som har teke idrettsmerket gjennom mange år - den eine heile 45 gongar!

 

Vi merker løyper, og står for Fjelltrimmen (13 ulike turar) og Barnefjelltrimmen (11 ulike turar). På kvart turmål har vi plassert turkasser, der ein registrerer seg med namn og samlar poeng , og er med i konkurransen om premiar kvart år.

 

Fjelltrimmen har bøker på følgjande turmål:

Troda (varden)                                                                     10 poeng

Raudalskammen (varden)                                                       7 poeng

Søndstua (varden)                                                                 5 poeng

Raudalen (mur vest for selet til Hildegunn)                               3 poeng

Raudehaugen (hytta til Åshild, postkasse)                                 3 poeng

Huldrehaugen (utedoen)                                                          3 poeng

Kyrahaugen (mur i nærleiken av hytta til Svein Inge)                 3 poeng

Skaravatnet (hytta til Knut)                                                      2 poeng

Gloføykvatnet (postkasse i løypa ved vatnet)                             2 poeng

Heidasteinane (postkasse, stien til Djupevatnet)                        2 poeng

Djupedalen (hytta til Bjørg og Johan)                                        2 poeng

Tongane (bislaget på forsamlingshuset)                                     1 poeng

Skatestraumen (på stien frå Nygård mot Nygårdssetra)              1 poeng

 

Barnefjelltrimmen har bøker på følgjande turmål:

Tongane (bislaget på forsamlingshuset)                                     4 poeng

Skatestraumen/Nygård (start ved avkøyrsla til Jan Inge)            3 poeng

Mummisteinen (start ved grinda i Rabben)                                2 poeng

Hagen (skogsvegen frå lada til Solfrid)                                      2 poeng

Storfurua (ovanfor Tordis, i løypa frå barnehagen)                      1 poeng

Hakkebakkeskogen (Stranda, løypa frå trimstova)                      2 poeng

Øyna rundt (midtvegs i løypa, start ved Magne)                         2 poeng

Vågen/Ranhøgda (start ved garasjen ved kyrkja)                       3 poeng

Holten i Leira (i løypa mot Heidasteinane)                                 2 poeng

Brauta (Blålida, løypa startar ved Geir)                                     3 poeng

Bortnen (skogsvegen mot Bortnestøylane/Skaravatnet)             2 poeng

 

Grasrotandelen

Du kanstøtte idrettslaget vårt ved å registrere deg via tippekortet ditt når du tippar hos Norsk Tipping. 7 % av summen du tippar for, vil då gå direkte til laget-og dermed kome tiltak i nærmiljøet sitt til gode. Dette er heilt kostnadsfritt for deg.

Vårt org.nr. er 986124691

 

Styret i LIL ser slik ut for 2020:

Hrafnhildur Eva Olafsdottir                 leiar

Merete Kolseth                                 nestleiar

Therese Kolseth                                skrivar

Espen Gulliksen                                kasserar

Svein Leirgulen                                 styremedlem

 

Helsing styret i LIL


 

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund

KVA SKJER I KRINSEN OG BYGDENE RUDNT ?