Medan folketalet i Stad aukar med elleve personar går utviklinga feil veg i Kinn og Bremanger

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund