Medan folketalet i Stad aukar med elleve personar går utviklinga feil veg i Kinn og Bremanger

26.05.2020 08:47

—————

Tilbake