Meiner utgreiinga inneheld feilvurderingar og logiske bristar: – Endringa i landskapet og kulturmiljøet rundt kan ikkje aksepterast

03.03.2021 23:12

—————

Tilbake