Meiner utgreiinga inneheld feilvurderingar og logiske bristar: – Endringa i landskapet og kulturmiljøet rundt kan ikkje aksepterast

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund