– Når brua er stengt og måsen sit og kosar seg ved sidan av vindmålaren, då er det noko som er gale

02.01.2020 14:54

—————

Tilbake