No får også folk i bygdene rom til gjennomføre dei store seremoniane på livssynsnøytral grunn

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund