Pårørende er bekymret for tilbudet til sine eldre når kommunen skal spare penger

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund

KVA SKJER I KRINSEN OG BYGDENE RUDNT ?