Riksantikvaren seier nei til nok eit steinbrot i dette området

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund