Sjå dei lokale områda riksantikvaren vil ha med på lista over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund

KVA SKJER I KRINSEN OG BYGDENE RUDNT ?