Sjåføren som køyrde på dei stakk av Fann fem av geitene sine skadde i vegkanten

02.10.2018 09:13

—————

Tilbake