Sjøkabel-brotet vanskelegare å fikse enn antatt

13.02.2021 10:30

—————

Tilbake