Smalsarhorn Skulemusikk

02.06.2015 12:17

 

 

Gla ‘gjengen syns det er utruleg kjekt for at nye og nye «gamle» medlemmer er kommen tilbake og spelar med oss i korpset!  Vi treng alle!

 

Puss gjerne støv av «gamal» kunnskap og ta instrumentet fram att & Kom på øving!

 

Ta kontakt med ein i styre og meld deg som «ny» aktuell musikant. Gjennom kulturskulen kjøper Smalsarhorn aspirantopplæring eller timer med lærar ved behov.

 

Om du ikkje har spelt eit instrument, men ynskjer korps i krinsen vår, er det alltid noko å bidra med av praktiske oppgåver.

 

Eller støtt oss ved å registrer Smalsarhorn skulemusikk som mottaker av din Grasrotandel – eit godt økonomisk bidrag til korpsarbeidet.

 

Styre 2021

Merete Storøy                 Leiar

Therese Kolseth               Nestleiar

Bodill S. Edvardsen          Kasserar

Marie Laugerud                Skrivar

Camilla Laugerud             Medlem

 

Fay Anette Løvseth           Dirigent

Maurizio Varano                Trommelærar

 

 

 

 

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund

KVA SKJER I KRINSEN OG BYGDENE RUDNT ?