Styret

10.06.2019 11:17

Leiar                 Per Inge Solvang

Nestleiar           Jan Inge Nygård 

Kasserar            Håvard Lofnes

Skrivar              Harald Skaar 

Styremedlem     Arnt Willy Landøy 

—————

Tilbake