To gir seg og ein fortset i politikken

02.11.2018 21:56

—————

Tilbake