TURBO-TRIMMEN 2015

03.05.2015 10:44

TURBO-TRIMMMEN 2015 27.04.2015

Turbo-Trimmen 2015 for born mellom 0-12 år er no lagt ut for sal. Det koster 50kr per klippekort- ein kan starte med å gå postane frå 1. Mai- du finn meir informasjon om Turbo-Trimmen lengre nede på Svelgen sida og på Barnas Turlag si facebookside. Plassar kor du får kjøpt klippekort er: Svelgen: Coop og servicekontoret
Kalvåg: Turistinformasjon og Spar
Bremanger: Farmen og Spar
Leirgulen Handel
Davik: Joker
Ålfoten: Joker

Har du spørsmål kontakt
Inger Lise Langedal mob; 47063543
Kari Songedal mob; 90129570
Evy Dombestein mob; 95030392

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund