«Vi såg ikkje tydeleg nok at konsekvensane av budsjettvedtaket var at nattevaktordninga skulle reduserast frå kvilande nattevakt til heimevakt»

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund