2 stillingar - Sjukepleiar ved Bremanger sjukeheim - Frist 02.09