Arrangement på Kolset Oppvekst i haust:

31.oktober: Musikkbasar kl. 16.00

14. november: Bygdakveld kl. 18.00

22.november: Musikkafè