Barnehagelærar ved Kolset barnehage 100 % - Frist 01.07