Kommunalsjef samfunn og utvikling - Svelgen - Frist 04.05