Service og vedlikehold av vindturbiner - Hennøy Vindpark - 28/09