Sjukepleiar/vernepleiarstilling ft. i Open Omsorg Ytre avd. Hogslia - Frist 25/11