Steinvik Settefisk, Svelgen Driftsteknikarar 01/03