VEDLIKEHOLDSINGENIØR - Bremanger Quarry AS - 13.06