Vikar, aktivitør ved vaksenopplæringa - Vikar/deltid - Frist 23/09