Vikar, lærar ved vaksenopplæringa - deltid - 23/09