Artikkelarkiv

17.03.2020 15:25

Stenging av skular og barnehagar i Bremanger!

bremanger.kommune.no/beredskap/?ourl=https%3a%2f%2fbremanger.kommune.no%2fdefault.aspx%3fignem%3d1

—————

05.03.2020 22:34

Avviste interpellasjon om Montessori-skule

www.firdaposten.no/avviste-interpellasjon-om-montessori-skule/s/5-16-382299?access=granted&fbclid=IwAR3hzM4xps-Di3m7eKDEYNe2epLP-nxURgYJCi8Rfmdvy7__iCD4RRrZuhs

—————

04.03.2020 19:55

Sp ber administrasjonen om å reversere negativ skuleuttale

www.firdaposten.no/sp-ber-administrasjonen-om-a-reversere-negativ-skuleuttale/s/5-16-382004?fbclid=IwAR2JYi5r0gdtaR0yZCfpt0jgaRWIM3-23feEEORaZ1iO4KSxUz7RSRuuouU

—————

04.03.2020 19:54

Har sendt inn klage på skolevedtak

www.fjt.no/nyheter/2020/03/03/Har-sendt-inn-klage-p%C3%A5-skolevedtak-21240624.ece?rs9764381583348085614&t=1

—————

04.03.2020 19:53

Ber kommunen om positiv uttale i ankesak om oppstart av friskule

www.firdaposten.no/ber-kommunen-om-positiv-uttale-i-ankesak-om-oppstart-av-friskule/s/5-16-381382?access=granted&fbclid=IwAR1FNur4HuovgCFUayu3a3Ufuq4JLOWfXQKeBHh4a0ADgb9U65ixpeoolgM&access=granted

—————

25.02.2020 10:20

Tunnel blir periodevis stengt

www.fjt.no/_incoming/2020/02/24/Tunnel-blir-periodevis-stengt-21165350.ece

—————

25.02.2020 10:14

NY AUKE TIL HUSET I BYGDA FRÅ OVERSKOTET TIL SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

www.husetibygda.no/gvemidlar

—————

25.02.2020 10:12

No kan du få 200.000 til prosjektet du brenn for

www.firdaposten.no/frivillige-organisasjonar/firdaposten/amedia/no-kan-du-fa-200-000-til-prosjektet-du-brenn-for/s/5-16-376529

—————

25.02.2020 10:08

Støttar bulyst-arbeid på Kolset med 100.000

www.firdaposten.no/stottar-bulyst-arbeid-pa-kolset-med-100-000/s/5-16-378373?access=granted&fbclid=IwAR3CQC3feMLTC4r3nQFrLN0-0zqHi3YYOioiIvVUKTr80RTbrZhVhPaWlOk

—————

25.02.2020 10:08

Vil du hjelpe til med å rydde kysten?

bremanger.kommune.no/aktuelt/vil-du-hjelpe-til-med-a-rydde-kysten.42869.aspx?fbclid=IwAR30SFhoDIR9wTcJPB6vtBcRXXfL0HBv53JwCBF0kLJcmOBs9wGLhBRjJys

—————