Artikkelarkiv

28.05.2024 11:10

Gunnhild og Steffen satsar på reiseliv i turistidyll

www.fjt.no/nyheter/i/93vbJ9/satsar-paa-reiseliv-i-turistidyll?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0pbMmnfy18VfwED0fatrOoMhklCLXr5jkGgRRlk1EpLLW7ho8W9IfyKpY_aem_AZK6erAr7AJ0ruB9LvSchpFuU242oymHURErjuM9ebLEtd2icGovE6tTaxNN85Fx6ONzIQ6Sb1L-OrV-h8ceNzZ5
28.05.2024 11:09

17. mai-feiringa i Rugsund

www.firdaposten.no/17-mai-feiringa-i-rugsund/g/5-16-801237?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1F-KvDIZBdtUjsOvZgi7v2eAsMzKUtDtKEQ_lgQyZM-D0fb6JpQJdUWN4_aem_AZLCw31bXxx1e6hMMFFfLN5drDUbRc-63UJs5csdVNMw7KTXNW58dAZpnBJySJRs1BabLdHXQ2AftsYsqiS-YmCd
28.05.2024 11:08

Sjå kven som tok ein kikk på oss

www.fjt.no/nyheter/i/730zJ9/sjaa-kven-som-tok-ein-kik-paa-oss?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1FXFZ2waeNILDOWpT7VKGEs7-xRc5b8eT9P6UdlmqT534PMe-EBIJmBbU_aem_AZLsShbkAbmefbXmvLXpHZaEo2GuO02JPowQnw0RmBkohRT-XD5VaHZry29QuowHO-SwjE_QxY831_XOGnmTl6ka
28.05.2024 11:07

Statsforvaltaren kritisk til planar om bossanlegg i naturperle

www.fjt.no/nyheter/i/vgQn34/statsforvaltaren-kritisk-til-planar-om-soeppelfylling-i-skatestraumen?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0uJqafSpGjjJJYCff2Fb6MRA7IEi3_xpJrX3KnToZ5F0FBwRlI7s4ns1w_aem_AZKocOH4cJD8Wa6ZGOZCH4iTeF3xhiqe7wLmzWYbYqM4chqZAVw8SagcVvHesVgWWhNwUQmWYEd4f5G_sRqNRQj1
28.05.2024 11:04

Skyttarlaget trefte blink – no blir det opprusting av bana

www.fjt.no/nyheter/i/4BqbaR/skyttarlaget-trefte-blink?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2a83M0gznufOQjrcVP90akrM5N_BANJKvLXbrQ7-v9S8D_iXp0g5eX-yM_aem_AZKrDDBJ_Y2TjXoix_q3ymVDuy6E5yDDI6A9Z3-dfF09UAwvg1luz_Ur2U5A-EH2sGED720IsT7w1FBREvdD2dFQ
07.05.2024 19:26

Musikkafe 26. mai på Kolset

07.05.2024 19:23

Bremanger kommune stenger Via Ferrata-løypa

www.firdaposten.no/bremanger-kommune-stenger-via-ferrata-loypa/s/5-16-796397?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2gvqxeGm0OU4khisB-V_CxykfFvty2S0A9smefJ8eTmKsBvqN58Q5Uvy8_aem_ATGwTpVuxRbWxEGatAVpXvIk3s2etsCAX3IiztD1UkvLSwWJSePYOYo6gmTLsKI_JwCQIRcUwgMUk6we2nfldASA
02.05.2024 21:07

Har ein unik sjanse til å lage gode rekrutteringstiltak

www.firdaposten.no/har-ein-unik-sjanse-til-a-lage-gode-rekrutteringstiltak/s/5-16-795576?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1AlFUEJkdO0AsbONeHb2BarEnyZx3C9P0wLaIR00lyFdoOOK8gZouuHmw_aem_ARuwB9ZaXPuMIJwYrx_0jGYL48-Vju3fCY7X8InPvERihI4AlUsct4PWfbqbqaBkgauCeX_dkZ4b3E6kvwDc3vK0
02.05.2024 21:06

Frå tilskot til husbygging til ekstra ferie. Her er idéane for å auke rekrutteringa til kommunen

www.fjt.no/nyheter/i/nyggVn/fra-tilskot-til-husbygging-til-ekstra-ferie-her-er-ideane-for-aa-auke-rekrutteringa-til-kommunen?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0L36Ucq1MVylF87OmdorqUBiW14bZqySY0rkjPZsKFNCmIT0JZTH8Sd-E_aem_ARveijoe1XdjApof-fFvccOyDM0r0fG9utCMyixlzDyE0r4j6xcgybG1MvR26EjwdPHER7DDoZoiT5ap-rR-j7
02.05.2024 21:05

Naboar raslar med sablane og fylket varslar motsegn mot gjenbruksstasjon

www.firdaposten.no/naboar-raslar-med-sablane-og-fylket-varslar-motsegn-mot-gjenbruksstasjon/s/5-16-793975?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR27yy4KxkdNETT2l2zs-4ITBj5B6YUprS9bc5hUY5fJ0WLSEmtI84orvsI_aem_ARvp4m2TH2kjHkTzlWVb-_WHHYfk4lkHcR3HQH-qW0UDMvN-A0OXLu5246eSah9EKRix5p_1ymL4DISrUQCJkZAS

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund