Artikkelarkiv

02.12.2022 11:27

No skal dei sikre denne rasutsette fjellskjæringa med nett

www.fjt.no/nyheter/i/8JGXAQ/no-skal-dei-sikre-denne-rasutsette-fjellskjaeringa-med-nett?fbclid=IwAR0LPL28xGfUOU_8xBvD1IfTjKqu6HoQjr9M6MyIc2LDWg_s3w_I7absPTs
02.12.2022 11:26

Kinn har hatt dei lenge. No vil også Bremanger gjere tre nærbutikkar til kommunale servicepunkt

www.firdaposten.no/kinn-har-hatt-dei-lenge-no-vil-ogsa-bremanger-gjere-tre-narbutikkar-til-kommunale-servicepunkt/s/5-16-649312?fbclid=IwAR3maX_rmv0saZsvI-mEoDvQ2Y4AAEbZOE95NT2UA_aDad4ldMkCv4zzM1I
02.12.2022 11:24

Ventar i spenning på om løyvet som kan gi mellom 30 og 40 nye arbeidsplassar kjem

l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fjt.no%2Fnyheter%2Fi%2FxgrwjV%2Fbremanger-quarry%3Ffbclid%3DIwAR3BhLQ-lkjf-XQyNg18IoXwSg8pooU8v8IXcZnkGJ96h9ZiP5pZDvHpQ4s&h=AT085NtJ9MZT5XRY3EPwZy5JDxDlKZv8qfdqRReOaVnmah8zbVVCy7OoxVDtDz9gS0y0pxm17C2n6TSBAKXtrEXvD3_ZqMcbPDjDnyxhmTDTRKaVlCanMRrRffkiKD2SOgm
15.11.2022 11:32

Tom må enten spare inn eller tene 3,5 millionar ekstra neste år

www.fjt.no/nyheter/i/4o3Org/tom-maa-enten-spare-inn-eller-tene-3-5-millionar-ekstra-neste-aar?fbclid=IwAR146F3gn21cJnI5ZjDzf79viGLLuPhq-BGpGo2EbBwvleicMp3ZoWNmdUc
15.11.2022 11:31

Reagerer på at ein vil ofre lokale stoppestadar for kortare reisetid

www.fjt.no/nyheter/i/y65vAe/ordfoeraren-reagerer-paa-vedtak-om-at-kystruta-skal-ha-faerre-stopp?fbclid=IwAR1Hu8RKvATIR2egOmMSlLlVPjbEso7jxki3oKxaBaqteC9Yemprkt03BH0
15.11.2022 11:30

Inviterer alle bygder til felles folkemøte

www.firdaposten.no/inviterer-alle-bygder-til-felles-folkemote/s/5-16-646914?fbclid=IwAR2XCPtd_7Bn4VaI5AOnYXz-qxHM1_fESDXbZsZZpXfDfSr_8-MmhuXPMMw
15.11.2022 11:29

No er reguleringa for den etterlengta nyevegen klar

www.fjt.no/nyheter/i/EQxxMl/no-er-reguleringa-for-den-etterlengta-nyevegen-klar?fbclid=IwAR1xKscqFj0qVacefoJaq-ATo5ndJt-L_Box9zprqZAKtDeHF1e8Yj29z4Y
15.11.2022 11:28

Utfordrar vernebyråkratane, vil tillate gapahuk i strandsona på tusenårsstaden

www.firdaposten.no/utfordrar-vernebyrakratane-vil-tillate-gapahuk-i-strandsona-pa-tusenarsstaden/s/5-16-645440?fbclid=IwAR2XCPtd_7Bn4VaI5AOnYXz-qxHM1_fESDXbZsZZpXfDfSr_8-MmhuXPMMw
15.11.2022 11:25

Riksantikvaren vil verne landskapet mot inngrep

www.firdaposten.no/riksantikvaren-vil-verne-landskapet-mot-inngrep/s/5-16-643865?fbclid=IwAR1MbDZiRNYyAmo2lkrOCPkx2xIzQd1OMc4wK3BHP5IAjPBTVXhSK4OQvXs
15.11.2022 11:25

No er det berre Statsforvaltaren som kan stoppe utbygging av sti og rasteplass her

www.fjt.no/nyheter/i/jlQ4bn/no-er-det-berre-statsforvaltaren-som-kan-stoppe-utbygginga-langs-sjoeen?fbclid=IwAR1Sv1K4NVL4nzE05syZ_GcavAxS-85CkYq07d46vRdMsaXJHjOgvaOG8w0

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund

KVA SKJER I KRINSEN OG BYGDENE RUDNT ?