Artikkelarkiv

27.03.2023 21:48

Besøkstalet i attraksjonen Vingen framleis svært lågt

www.firdaposten.no/besokstalet-i-attraksjonen-vingen-framleis-svart-lagt/s/5-16-680586?fbclid=IwAR2n4JUADPocHhWleQu-KaZGLGeXPsFytk6f4zxotEVHIY2aWIH2wYBKzpQ
27.03.2023 21:47

Australsk selskap vil etablere storskala ammoniakkfabrikk i Bremanger

www.kystens.no/nyheter/australsk-selskap-vil-etablere-storskala-ammoniakkfabrikk-i-bremanger/2-1-1415890?fbclid=IwAR1K6ueEiGmTlplMYkUdssdBj-ioVZedk7pe4jlX9RvEP1Ht_tuazS4iiDw
27.03.2023 21:45

Opnar Hornelen Via Ferrata i juni

www.fjordabladet.no/nyhende/i/0QrG0A/opnar-hornelen-via-ferrata-i-juni?fbclid=IwAR0hizos4znN1eR-JZcA2VO6udfempGnuJ_aj_nQfxNQHlDxhKwWphHwcvA
13.03.2023 22:45

Kontigent Kolset Krins Utviklingslag 2023

02.03.2023 14:27

Stor konkurranse om servicebygg-kontrakt ved Hornelen

www.firdaposten.no/stor-konkurranse-om-servicebygg-kontrakt-ved-hornelen/s/5-16-676876
02.03.2023 14:26

«Ambulansetenesta har tilsette som har regelmessig tilsyn med ambulansetenesta sine køyretøy»

www.fjt.no/debatt/i/WR856a/ambulansetenesta-har-tilsette-som-har-regelmessig-tilsyn-med-ambulansetenesta-sine-koeyretoey?fbclid=IwAR2LyCm0WShm9l3irHJBCw2VccKs03nglBNXXrbdJM-Um5yaZ1Ul47_0_IM
02.03.2023 14:25

Kan trenge eit titals klatreguidar i Hornelen

www.firdaposten.no/kan-trenge-eit-titals-klatreguidar-i-hornelen/s/5-16-676698?fbclid=IwAR19eAGXdDREBrs96uJHzIlLQVoMHnMM8Y0vrAYNIlnE6IRJvurv1wV6FJA
02.03.2023 14:23

I juni kan du få ei spektakulær oppleving i Hornelen

www.firdaposten.no/i-juni-kan-du-fa-ei-spektakular-oppleving-i-hornelen/s/5-16-676620?fbclid=IwAR2c4P72ygSF8_wT_SbU0XxbPW2-W350h-dOCyV5k4kSNN6sqeGXUUpeJ8I
28.02.2023 21:24

Første dag med ny middagsordning i denne delen av kommunen

www.fjt.no/nyheter/i/EQvEqj/foerste-dag-med-ny-matordning-i-denne-delen-av-kommunen?fbclid=IwAR3ZHBeGytBlVbHGM-Fn_-jLo9EagobGAN4P9szXFwbWWIYsH53_fi8mT2Q
28.02.2023 21:23

Ambulansebilane er ikkje klare til å rykke ut: Folk kjenner seg ikkje lenger trygge i Bremanger

www.firdaposten.no/ambulansebilane-er-ikkje-klare-til-a-rykke-ut-folk-kjenner-seg-ikkje-lenger-trygge-i-bremanger/s/5-16-675909?fbclid=IwAR2o3Tb6cQxJBIhcoVF5rh6fgYpv2oW52WDiG1qVMVQZY1zrkdtBlVWoqIw

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund