Artikkelarkiv

08.10.2021 23:55

Tek opp igjen saka om nattevakt og kjøkkenteneste ved omsorgssenteret

www.fjt.no/nyheter/2021/10/08/Tek-opp-igjen-saka-om-nattevakt-og-kj%C3%B8kkenteneste-ved-omsorgssenteret-24682317.ece?rs4825141633730112052&t=1
08.10.2021 23:53

Fleire i dette området har mista mobildekninga: – Vi jobbar no med å rette feilen

www.fjt.no/nyheter/2021/10/02/Fleire-i-dette-omr%C3%A5det-har-mista-mobildekninga-%E2%80%93-Vi-jobbar-no-med-%C3%A5-rette-feilen-24661566.ece?rs140751633729993018&t=1
08.10.2021 23:53

– Brustenging er farlegare enn sterk vind

www.firdaposten.no/brustenging-er-farlegare-enn-sterk-vind/s/5-16-541157?fbclid=IwAR0Fd_0-WJwWVMKhxTQDhO024piUMlDQcQHfcBwkNMJntEmVvT6gt5jhC8g
08.10.2021 23:51

Har auka kystsikkerheit på radaren

www.fjt.no/nyheter/2021/10/01/Har-auka-kystsikkerheit-p%C3%A5-radaren-24656958.ece?rs3346091633729946511&t=1
08.10.2021 23:50

Bremanger har utfordringar, men også stø kurs ut av Robek

www.firdaposten.no/bremanger-har-utfordringar-men-ogsa-sto-kurs-ut-av-robek/s/5-16-538561?fbclid=IwAR3PjaW3tl_8bWI9Q2uc1BCh7uN0Dx9TTpGsOPt-iwz0sO9zXrA8jbcq6Vc
08.10.2021 23:47

– Havbruksjobbane er avgjerande for å halde liv i bygdene

www.firdaposten.no/havbruksjobbane-er-avgjerande-for-a-halde-liv-i-bygdene/s/5-16-536982?fbclid=IwAR1c9T9UeuLxGeZL6WZyxm0jphvScDuuOPDt3f0cGYzpr7jI8IKXBcP-LbA
13.09.2021 11:57

Fremjar Klokkartunet-saka som innbyggarforslag på nytt

www.firdaposten.no/fremjar-klokkartunet-saka-som-innbyggarforslag-pa-nytt/s/5-16-533875?fbclid=IwAR2GNEvxXDbIXzI06aoxbK2YNhhBXhblmglUomvY4ZvbNs5Hbwv_z1xh5fU
13.09.2021 11:57

Tilbyr drop-in-vaksinering og planlegg for å vaksinere born mellom 12 og 15 år

www.fjt.no/nyheter/2021/09/12/Tilbyr-drop-in-vaksinering-og-planlegg-for-%C3%A5-vaksinere-born-mellom-12-og-15-%C3%A5r-24564889.ece?rs2072151631527101330&t=1
13.09.2021 11:56

– Gler oss til full fiberdekning neste år

www.firdaposten.no/gler-oss-til-full-fiberdekning-neste-ar/s/5-16-533831?fbclid=IwAR034cGCqa6mwln9-UZcgSLWO7WAyqvO0xhRZSamJS-_olX6tJeNdqV784M
13.09.2021 11:55

Usikkert for klatrerute-planar på Hornelen

www.firdaposten.no/usikkert-for-klatrerute-planar-pa-hornelen/s/5-16-533352?fbclid=IwAR3_oopmOoaSN_irH2QKBRIgPXttMQdeFAhV6IDuWfDGXYcfrLXyLwMmHiI

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund

KVA SKJER I KRINSEN OG BYGDENE RUDNT ?