Artikkelarkiv

03.05.2023 09:57

Burde området vernast som nasjonalpark? Grunneigarane svarte med både skepsis og motstand

www.fjt.no/nyheter/i/69yAX0/inviterte-til-moete-om-mogleg-vern-grunneigarane-svarte-med-baade-skepsis-og-motstand?fbclid=IwAR2uz6FFNy6K6-HDlPKUZaxWQjXtXGXU4QrqR0HqmI4Rcpj9O6DFmi2YqaI
12.04.2023 21:30

Ønskjer å gjere området til nasjonalpark – om kommunen vil

www.fjt.no/nyheter/i/RGEE2W/oenskjer-aa-gjere-omraadet-til-nasjonalpark-om-kommunen-vil?fbclid=IwAR21mCFJk-5f_YkFwTkUvSwUohiGQQvztDsrZxfMAHl0hSn39GoeNX5F5Wk
12.04.2023 21:29

Desse stiller til val i Bremanger

www.fjt.no/nyheter/i/rleAXw/her-kan-du-sjaa-kven-du-kan-stemme-paa-til-valet?fbclid=IwAR3swRKkPdLDFrGxDLLYq1y_6-Nl0RQTsVsyIiJ-5a3ghe7NAci2qLF6iX4
12.04.2023 21:28

Om lokal heksemani på 1600-talet: – Dette er kanskje noko å tenkje på viss ein heng i jarnboltar under toppen av heksefjellet vårt

www.fjt.no/kultur/i/4ox8a9/om-lokal-heksemani-paa-1600-talet-dette-er-kanskje-noko-aa-tenkje-paa-viss-ein-heng-i-jarnboltar-under-toppen-av-heksefjellet-vaart?fbclid=IwAR0yiXC5RC5JZdunpxV5hON62qJrY1OA5xi9NU3KA2KDDNdAIaBOBoyT4ks
12.04.2023 21:27

Snart kan du klatre opp Europas høgste sjøklippe

www.fjt.no/nyheter/i/rleAjR/snart-kan-du-klatre-opp-europas-hoegste-sjoeklippe?fbclid=IwAR3swRKkPdLDFrGxDLLYq1y_6-Nl0RQTsVsyIiJ-5a3ghe7NAci2qLF6iX4
12.04.2023 21:25

No startar innspurten i via ferrata-bygginga

www.firdaposten.no/no-startar-innspurten-i-via-ferrata-bygginga/s/5-16-685610?fbclid=IwAR0VxJSMJOIb9BA_a0zl1ZUnK4e2o-zmq75QcaMl3l8GcQArQyTIfHDWprg
12.04.2023 21:25

Har søkt om å få etablere nytt anlegg i kommunen

www.fjt.no/nyheter/i/69VEqe/har-soekt-om-aa-faa-etablere-nytt-anlegg-for-produksjon-av-torsk-i-kommunen?fbclid=IwAR1Dyq8rCAhNR6647W1vnneWIOsGqeCYO5LD19PCPLSH1_C83HHq0jRneig
12.04.2023 21:23

Skal du til topps her får du snart betre service

www.fjt.no/nyheter/i/nQVKbQ/viss-du-skal-til-topps-her-faar-du-snart-betre-service?fbclid=IwAR37EY0u4Vq9qAZGYXeU5yDn57H3gSxTIsnyq0BtbMTXrc1FWfCMlVJx-1Y
27.03.2023 21:48

Besøkstalet i attraksjonen Vingen framleis svært lågt

www.firdaposten.no/besokstalet-i-attraksjonen-vingen-framleis-svart-lagt/s/5-16-680586?fbclid=IwAR2n4JUADPocHhWleQu-KaZGLGeXPsFytk6f4zxotEVHIY2aWIH2wYBKzpQ
27.03.2023 21:47

Australsk selskap vil etablere storskala ammoniakkfabrikk i Bremanger

www.kystens.no/nyheter/australsk-selskap-vil-etablere-storskala-ammoniakkfabrikk-i-bremanger/2-1-1415890?fbclid=IwAR1K6ueEiGmTlplMYkUdssdBj-ioVZedk7pe4jlX9RvEP1Ht_tuazS4iiDw

Søkested

Kontakt

Kolset Krins Utviklingslag Kolset,
6734 Rugsund