Ledige Stillingar

Ferievikar, aktivitør vaksenopplæringa - Svelgen - Frist 23/06

arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/9aecab1a-d8db-4dbe-b853-fd0af2577b0b

—————

Mange ulike ferievikar stillingar

arbeidsplassen.nav.no/stillinger?counties[]=SOGN%20OG%20FJORDANE&municipals[]=SOGN%20OG%20FJORDANE.BREMANGER

—————

Seljestokken Båtverkstad, Bremanger Båtreperatør - 05/03

arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/d2ddaba3-4bd5-4551-9c45-c333427be29f

—————

—————

Sjøprodukt AS, Kalvåg Maskinpassar på heilt ny bløggebåt/ankerhandlar - 17/03

arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/25a37691-c6c4-4e02-8e7d-b8482f2af588

—————

Sjøprodukt AS, Kalvåg Matros på heilt ny bløggebåt/ankerhandlar - 17/03

arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/01e0bae3-80ea-4776-bb37-10cd776db5a3

—————

Sjøprodukt AS, Kalvåg Skippar på heilt ny bløggebåt/ankerhandlar - 17/03

arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/d76f5786-db5c-4439-af21-544de94869ec

—————

Lærar ved Svelgen oppvekst - 01/07

arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/c0feba9a-b11c-4772-90f1-a6b8fcfe5c4f

—————

Steinvik Settefisk, Svelgen Driftsteknikarar 01/03

arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/16fe92b7-0085-42b2-b7ab-d383cb9f4601

—————

Helgastilling ved Klokkartunet - Frist 03/03

arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/c97e7750-7cb5-4d93-9746-4fdc54883d6f

—————