Kolset Sanitetsforeining

 
Styret 2023
 
Leiair:                Eldrid Strømmen
Nestleiar:           Margunn Solvang
Kasserar:           Grethe Storøy
Sekretær:          Bjørg Olsbø
Styremedlem:    Beathe Leirgulen