Kolset Sanitetsforeining

 
Styret 2024
 
Leiair:                Anette Midtbø
Nestleiar:           Margunn Solvang
Kasserar:           Beathe Leirgulen
Sekretær:          Bjørg Olsbø
Styremedlem:    Eldrid Strømmen