Leirgulen Idrettslag

17.04.2018 00:00

LEIRGULEN IDRETTSLAG

LIL vart skipa i 1977. Laget har i dag i overkant av 50 medlemmer, med aktivitetstilbod for dei fleste aldersgrupper. Størst er aktiviteten i aldersgruppa 2-15 år. LIL ynskjer å skape aktivitet i bygda vår, og at aktivitetane skal verke sosialt og samlande - i tillegg til at trim sjølvsagt er...